ยศ ชื่อ สกุล :

พลตำรวจตรี พลศักดิ์ บรรจงศิริ
ตำแหน่ง : ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสกลนคร
วันเดือนปีเกิด : 10 กุมภาพันธ์ 2502
ประวัติการศึกษา
นักเรียนนายร้อยตำรวจ รุ่นที่ 35
สังคมสังเคราะห์ศาสตร์มหาบัณฑิต (ม.ธรรมศาสตร์)
หลักสูตรผู้กำกับการ รุ่นที่ 30
หลักสูตรบริหารงานชั้นสูง รุ่นที่ 26
ประวัติการรับราชการ
พ.ศ.2525 รอง สวส.สภ.อ.เมืองนครราชสีมา จว.นครราชสีมา
พ.ศ.2526 รอง สว.สภ.กิ่ง อ.หนองบุนนาก จว.นครราชสีมา
พ.ศ.2529 รอง สวส.สภ.อ.ปราสาท จว.สุรินทร์
พ.ศ.2532 รอง สวป.สภ.อ.โพนพิสัย จว.หนองคาย
พ.ศ.2532 สวป.สภ.อ.เมืองสกลนคร จว.สกลนคร
พ.ศ.2534 สว.ปป.สภ.อ.เมืองสกลนคร จว.สกลนคร
พ.ศ.2534 สวป.สภ.อ.นาแก จว.นครพนม
พ.ศ.2537 สว.สภ.กิ่ง อ.เจริญศิลป์ จว.สกลนคร
พ.ศ.2538 รอง ผกก.(ป.) สภ.อ.เมืองอุดรธานี จว.อุดรธานี
พ.ศ.2540 รอง ผกก.หน.สภ.อ.เชียงยืน จว.มหาสารคาม
พ.ศ.2541 ผกก.สภ.อ.พังโคน จว.สกลนคร
พ.ศ.2545 ผกก.สภ.อ.สมเด็จ จว.กาฬสินธุ์
พ.ศ.2547 รอง ผบก.ภ.จว.ร้อยเอ็ด
พ.ศ.2551 รอง ผบก.ภ.จว.สกลนคร
พ.ศ.2554 รอง ผบก.ภ.จว.มุกดาหาร
พ.ศ.2554 รรท.ผบก.ภ.จว.สกลนคร
พ.ศ.2555 ผบก.ภ.จว.สกลนคร