ดาวน์โหลดเอกสาร

รายงานการประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงฯ จ.สกลนคร ครั้งที่ 7/2561
คำสั่งคณะทำงานปฏิบัติการด้านประชาสัมพันธ์ ของ ภ.จว.สกลนคร
คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานประชาสัมพันธ์ ภ.จว.สกลนคร และ ภ.4
กำชับการเพื่มความเข้มข้นในการดูแลความปลอดภัยแก่นักท่างเที่ยวในระดับพื้นที่
กำชับการปฏิบัติเพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่นักท่องเที่ยวเพื่มเติม
โครงการฝึกอบรมหลักสูตรเพิ่มพูนทักษะครูฝึกในการปฏิบัติหน้าที่ทางยุทธวิธี